Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย Ep.1-20จบ

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม  เรื่องราวของการไต่ถามซักถามของทนายความคนเก่งที่มีความเข้าใจพิเศษ แต่ว่าอยู่ๆความรู้ความเข้าใจนี้กำลังจะหายไป เขาจำเป็นต้องรีบช่วยทำให้บิดาเป็นผู้บริสุทธิ์ให้ได้ Seo Jin Woo (Yoo Seung Ho) เป็นหนุ่มน้อยที่มีสภาวะของ Hyperthymesia อาการที่ทำให้เขาสามารถจำเนื้อหาของสมัยก่อนได้เพอร์เฟ็ค รวมทั้งเขาอยากได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของบิดา Seo Jin Woo เปลี่ยนเป็นทนาย แล้วก็ใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีเพื่อช่วยทำให้บิดาไร้มลทิน ถ้าว่าเขากำลังเริ่มที่จะความจำเสื่อมสาเหตุจากโรคอัลไซเมอร์

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.1

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.2

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.3

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.4

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.5

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.6

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.7

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.8

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.9

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.10

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.11

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.12

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.13

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.14

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.15

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.16

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.17

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.18

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.19

Remember War of the Son แค้นนี้ไม่มีลืม พากย์ไทย EP.20 End