I Am The Years You Are The Stars (2021) กาลเวลากับดวงดาราแห่งรัก ซับไทย Ep.1-19

I Am The Years You Are The Stars (2021) กาลเวลากับดวงดาราแห่งรัก

I Am The Years You Are The Stars (2021)  แต่เนื่องจากอุบัติเหตุบนรถประจำทาง จึงทำให้เธอได้พบกับ เจี่ยงไป๋จวี ดีไซเนอร์ออกแบบเสื้อผ้าผู้แสนลึกลับ และในขณะที่ทั้งสองได้ช่วยกันตามล่าหาความจริงเกี่ยวกับปริศนานั้น ต่างคนต่างช่วยกันรักษาอาการ จนเกิดเป็นความรัก เรื่องราวของสาวน้อยจินเสี่ยวอวี๋ที่ป่วยเป็นโรคประหลาด

 

I Am The Years You Are The Stars (2021) กาลเวลากับดวงดาราแห่งรัก ซับไทย Ep.1

I Am The Years You Are The Stars (2021) กาลเวลากับดวงดาราแห่งรัก ซับไทย Ep.2

I Am The Years You Are The Stars (2021) กาลเวลากับดวงดาราแห่งรัก ซับไทย Ep.3

I Am The Years You Are The Stars (2021) กาลเวลากับดวงดาราแห่งรัก ซับไทย Ep.4

I Am The Years You Are The Stars (2021) กาลเวลากับดวงดาราแห่งรัก ซับไทย Ep.5

I Am The Years You Are The Stars (2021) กาลเวลากับดวงดาราแห่งรัก ซับไทย Ep.6

I Am The Years You Are The Stars (2021) กาลเวลากับดวงดาราแห่งรัก ซับไทย Ep.7

I Am The Years You Are The Stars (2021) กาลเวลากับดวงดาราแห่งรัก ซับไทย Ep.8

I Am The Years You Are The Stars (2021) กาลเวลากับดวงดาราแห่งรัก ซับไทย Ep.9

I Am The Years You Are The Stars (2021) กาลเวลากับดวงดาราแห่งรัก ซับไทย Ep.10

I Am The Years You Are The Stars (2021) กาลเวลากับดวงดาราแห่งรัก ซับไทย Ep.11

I Am The Years You Are The Stars (2021) กาลเวลากับดวงดาราแห่งรัก ซับไทย Ep.12

I Am The Years You Are The Stars (2021) กาลเวลากับดวงดาราแห่งรัก ซับไทย Ep.13

I Am The Years You Are The Stars (2021) กาลเวลากับดวงดาราแห่งรัก ซับไทย Ep.14

I Am The Years You Are The Stars (2021) กาลเวลากับดวงดาราแห่งรัก ซับไทย Ep.15

I Am The Years You Are The Stars (2021) กาลเวลากับดวงดาราแห่งรัก ซับไทย Ep.16

I Am The Years You Are The Stars (2021) กาลเวลากับดวงดาราแห่งรัก ซับไทย Ep.17

I Am The Years You Are The Stars (2021) กาลเวลากับดวงดาราแห่งรัก ซับไทย Ep.18